PROJE KÜNYESİ

İşveren
Süsler Apartmanı Malikleri
Yer
Konak
Yıl
2023

Konak Alsancak'ta yer alan bu kentsel dönüşüm projesi Şehit Nevres üzerinde yer almaktadır. Mevcut projeler ve cephe hakları etüt edilerek, yeni imar durumu ve yapılaşma koşulları neticesinde eşit oranda küçültülen daireler, tüm güncel yönetmeliklere uygun olarak projelendirilmiştir. İlave olarak yeni bağımsız birimler projelendirilerek yapının maliklere olan finansman yükü düşürülmeye çalışılmıştır.