PROJE KÜNYESİ

İşveren
Müjde Apartmanı Yönetimi
Yer
Alsancak
Yıl
2023

Konak Alsancak'ta yer alan bu kentsel dönüşüm projesi 1393 sokak üzerinde yer almaktadır. Mevcut projeler etüt edilerek, yeni imar durumu ve yapılaşma koşulları neticesinde eşit oranda küçültülen daireler, tüm güncel yönetmeliklere uygun olarak projelendirilmiştir. İlave olarak yeni bağımsız birimler projelendirilerek yapının maliklere olan finansman yükü düşürülmeye çalışılmıştır.