Uşak Belediyesi Hizmet Binası

Kentsel dönüşüm alanı ve eski kentin karşılaştığı alanda bulunan projede temel yaklaşım, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilecek büyük ölçekteki kent mekânlarının kent ile kurduğu ilişkide, hem ölçek hem mekân karakteri açısından uygun boyut ve nitelikte mekânların tasarlanması ile bölgenin geleceğine daha insancıl bir yön verme isteğidir.

Programda oldukça önemli yer tutan çok amaçlı salon, belediye hizmetlerinden kütle ve fonksiyon olarak ayrıştırılmak yerine bir arada çözülmüş böylece yan yana duran iki bina yerine, iç içe duran iki yaşantı elde edilmiştir. Binanın çevresi farklı amaçlarla gelen kullanıcılarla kuşatılacak, mutlu günlerin gülüşleri, mesai günlerinin asık suratları ile karışacak yeni ve paylaşılan bir ortam yaratılabilecektir.

Etrafında geniş rekreasyon alanları planlanan yapı kendi parselinde yeni ve mekan olarak diğer alanları zayıflatan meydan yerine parsel sınırlarına mümkün olduğunca yerleşerek az katlı bir çözümü önermiştir. Böylece kapısından girebilmek için ezici ve uzun mesafeleri kat etmeniz gerekmez, basit bir cadde yapısı gibi teklifsizce içine girebilir ve merkezi bir iç avlu etrafında kurgulanan iç yaşantısına dâhil olabilirsiniz.