Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Fikir Projesi

Proje adı
:
Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Fikir Projesi
Yer
:
İzmir
İşveren
:
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Alan
:
1789 km2
Ekip
:
Merih Feza Yıldırım, Serdar Uslubaş

Küresel değişimler olarak adlandırılabilecek değişimlerin önemli bir unsuru olan üretim ilişkilerindeki farklılaşmaların kent çekirdeğinde ve periferinde önemli mekansal değişimlere yol açması beklenir.

Bu zamana kadar örgütlenmesini merkez kentten mekansal olarak bağımsız, ancak servisler ve donatılar bakımından kente son derece bağlı, fonksiyon açısından oldukça tekil yerleşimler oluşturarak sürdüren yarımada, bu şekilde bir yapılaşmanın sürdürülebilir olmadığının artık farkındadır.

Gerek doğal kaynakların azlığı gerek yasal sınırlayıcılar, topografya gibi bir çok etmen, neredeyse yarımadaya has bir görüntü arz eden noktasal yapı kümecikleri oluşturma kültürünün sınırlayıcısıdır. Bu şekilde devam edecek bir yapılaşma ise geri döndürülemez sonuçları ve organizasyondan yoksun yapısı ile Yarımadanın, bölgenin ve Türkiye’nin geleceğinde söz söyleme fırsatını tümüyle elinden kaçırmasına sebep olacaktır.