Kültürpark Önerisi

Kültürpark’ın kent içi konumu değerlendirildiğinde, sahip olduğu potansiyeli yeteri kadar değerlendiremediği görülebilir. Kentin merkezinde yer almasına rağmen, araç trafiği önceliğine göre oluşturulmuş mevcut kapıları, yayaların Kültürpark’ın içine girmesini kolaylaştırmamakta Kültürparkı çevresinden dolaşılan bir park haline getirmektedir. Modern şehircilik ilkeleri gereği kentliyi parktan izole eden bu duvarların, parkın mahremiyetini zedelenmeden uygun aralıklarla kaldırılarak yaya geçişine olanak tanıması park ve hinterlandı için büyük potansiyel taşımaktadır.

 Özelikle Kahramanlar Mahallesi düşünüldüğünde, mahalle sakinlerinin parktan, dolayısıyla kentten, bu duvar yolu ile izole edildiği rahatlıkla söylenebilir. Öneri yaya kapıları bu semtin olumlu dönüşümüne katkı sağlayacaktır.

 Bu öneride parkın duvarları , yaya akımının yoğunlaştığı noktalarda kaldırılarak geçiş imkanı sağlanmıştır. Yayalara, parkın içindeki etkinlikleri anımsatacak simgesel bazı figürler bu kapılar üzerinde yer alacak, Kültürpark’ın imajını tazeleyebilmek imkanı sağlanacaktır.

 Bu noktasal geçişler park ve kent arasındaki etkileşimi artırma potansiyeli taşırken,
düşük maliyetle gerçekleşme imkanı ve geri dönebilme şansı, bu önerinin öne çıkan yönleridir.
Kültürpark modern bir kent parkı olarak şehir hayatına bu yolla katılabilir.

Blog