Kayseri İç Kalesi Kültür Sanat Ortamı Dönüşüm Projesi

Proje adı
:
Kayseri İç Kalesi Kültür Sanat Ortamı Dönüşüm Projesi
Yer
:
Kayseri
İşveren
:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Alan
:
13000 m2
Ekip
:
Serdar Uslubaş, Merih Feza Yıldırım

Kayseri İç Kalesi’nde korunmaya değer en önemli şey zamanın kendisidir. Kale Hayat yüzeyi, kendi kendine yetebilen bir strüktürdür ve servisler açısından kale ile bağlantısı yoktur. Kale ile karşılıklı yarar prensibine dayanan bir ilişki kurar.

Yağmur sularını biriktirerek kale içindeki bitkileri otomatik olarak sulayacak, kısmen ürettiği elektrik ile kale içinin aydınlatılmasını sağlayacak, yangın gibi tehlikelere karşı kendini ve kaleyi koruyabilecek donatılara sahip olacaktır. İnsan yükünün getirdiği zorlamaları ve tahribatı kendi yüzeyinde karşılayarak kalenin gelecek nesillere mümkün olduğunca korunarak ulaşmasına yardımcı olurken kentin merkezinde ihtiyaç duyulan bazı fonksiyonlar için de programlanabilecektir.

Kale Hayat önerisi temelde, kalenin zeminde yaratılan yeni bir yüzey kullanımı öngörür. İlave duvar ve çatılar yerine önermez kapalı kullanımın zorunlu olduğu alanlar için, ek hacimler yaratır. Büyük kapalı kullanıma ihtiyaç duyulan fonksiyonların İç Kale dışında çözülmesinin, modern şehircilik ve restorasyon bilimleri açısından daha uygun olduğu düşünülmüştür.