İzmir Opera Evi/Serdar Uslubaş

Bazen bir iz bizi tüm geçmişimize bağlar ve o anki davranışımızı belirler. İş yerimize çok uzak bir evi çocukluğumuzda bahçemizde duyduğumuz kokuların aynısını duyduğumuz için satın alabilir, annemizin çok sevdiğimiz bir elbisesini anımsatan bir kumaştan perde yaptırmak isteyebiliriz. Başkaları tarafından ele alındığında oldukça komik ve mantıksız gibi görünen bu gibi durumlar bireyin kendisi için tek seçenek gibi görülebilir. Kolektif bellek ve düşünce de böyledir.

İzmir’de balkonda geçirilen geceler ile Pasaport’ta içilen çaylar unutulmaz. Tasarım kente yaptığı müdahalede tanıdık referanslar ile kent yaşamına katılmayı öngörür. Yaşam biçimine ve mekânın yarattığı hislere yapılan gönderme, biçimsel göndermelerin ötesinde derin bir bağ kurulmasını sağlar. Yapıyı ve beraberinde getirdiklerinin benimsenmesini kolaylaştırır. Yapılan gönderme bir taklitten öte kentin bir başka değerini onore ederek tescillemeye yöneliktir.