İzmir Opera Evi/Merih Feza Yıldırım


Tasarım ana kurgusunu, yarışma konusunun barındırdığı gerilimleri, İzmir’in uzlaşma kültürünü altlık olarak kullanarak, kent düzleminde çözmek oluşturmaktadır. Gerilim–1 Bir tarafta yer alan yüksek yoğunluklu, çok katlı yapılara hapsolmuş yaşam ile diğer tarafta yer alan az katlı yapılar arasında, kent siluetine katılması beklenen proje, ekonomik, hızlı ve farklılığa geçit vermeyen bu bölgede sanatın farklı arayışlarını yansıtan bir yapı Siluete Nasıl Katılabilir?

Gerilim–2

Mevcut yönetmelik ve anlayışla biçimlenen kentte, sanatın mekâna olan katkısı ve mesajı ne olabilir. Görünmeyen sınırları aşmada eleştirel ve yaratıcı bir biçimde

Denizle fiziksel ilişki nasıl kurulabilir?

Gerilim–3

İhtiyaç programı ve projenin doğası gereği sanatçı ve çalışanların,

      Özel alanları ile aidiyet oluşturan mekânları, kamusal alan nasıl kesişebilir?

Projeler