Halkapınar – Liman – Pasaport Hafif Raylı Sistem Güzergah Önerisi


Halkapınar – Liman – Pasaport hafif raylı sistem güzergah önerisi, mevcut raylı sistem güzergahını merkezi iş alanlarına (MİA) bağlamak amacı ile öngörülmüştür. Bir çok yönden İzmir’in kalbi sayılabilecek olan Alsancak bölgesi, metro güzergahının etkileme alanının dışında kalmaktadır. Alsancak bölgesine ulaşmak isteyenler için metro hattı tercih edilmemektedir. Besleme hatları tercih çekici değildir. Bu nedenle Alsancak bölgesi yoğun özel araç ve otobüs trafiğinin yarattığı olumsuz etkiye maruz kalmaktadır. Bornova ve Üçkuyular konut bölgelerinde oturanlar iş yerlerine gelirken metroyu değil otobüsü tercih etmektedirler. Yeni öneri iki etap olarak planlanmakta, Halkapınar Transfer Merkezi ile sisteme bağlanmayı önermektedir. Atıl durumdaki viyadük ayaklarını kullanmayı önermekte böylece ek kamulaştırma bedeli ve altyapı yatırımlarından tasarruf etmeyi planlamaktadır.

  I. etap 3.2 km uzunluğunda, liman bölgesine kadar ulaşımı öngörmektedir. Bu noktada ilk etap sonunda liman bölgesinde bir istasyon planlanmamaktadır. Ödeme gişeleri Halkapınar istasyonunda bulunacaktır. Hem giriş hem çıkış turnikelerinde ödeme yapılacaktır. Böylece sadece hat inşa ederek ilk etabı devreye sokmak mümkün olabilecektir.

 II. etap 1.1 km uzunluğunda, hemzemin bir hattı öngörmektedir. Liman bölgesi ile Pasaport arasında olacaktır. Geçmişte bu bölgede atlı tramvay ve tramvay hatları kullanılmıştır. Böylece I. Kordona özel olarak tasarlanmış vagonlar ile nostaljik bir atmosfere yaratılırken bu bölgede ki özel araç trafiğini de azaltmak mümkün olabilecektir.

 Öneri güzergah, taşıdığı potansiyel göz önünde bulundurulduğunda, kent yaşamının kalitesini yükseltecek, otobüs hatlarından önemli bir yükün metro hattına aktarılmasını kolaylaştıracaktır. Zemin durumu nedeni ile yer altından metro hattı yapmanın ekonomik açıdan avantajlı olmadığı Alsancak için önemli bir açılım sağlayacaktır.