Çeşme Yamaç Evler

Proje adı
:
Çeşme Yamaç Evler
Yer
:
İzmir
İşveren
:
Yazıt İnşaat Ltd. Şti.
Alan
:
350 m²
Ekip
:
Merih Feza Yıldırım, Serdar Uslubaş

Çeşme Yamaç Evleri, Çeşme ilçe sınırları içinde, eğimin yer yer %25’lere vardığı tepe yamacında konumlanmaktadır. İzmir kent merkezinden 70 km. uzakta bulunan arsalar, kuzeybatı cephesinden deniz, batı cephesinden ise kıyı arkasında yükselen yamaç manzarasına sahiptir. Manzara ve eğim, yaşama hacimleri ve yatak odalarını barındıran mekânları batı yönünde konumlandırmayı zorunlu kılmıştır.

İklim bakımından dezavantaj yaratan bu durum geniş saçakların ve güneş kırıcıların kullanımı ile dengelenmiştir. Bu elemanlar ayrıca evlerin net ve kolay algılanabilen kütlelerini güçlendiren birer unsurdur. Manzara ve yolun eğime ters olarak batı tarafında yer alması evlerin iç çözümlerini zorlasa da geniş bir giriş holü ile servisler yapıların arka kısımlarına alınmış bu zorluk aşılmaya çalışılmıştır. Yapıların kat terasları manzaranın bulunduğu kuzey kısımlarda yer almış güneyde yer alan yükseltilmiş salon kütlelerin gün içinde bu terasları gölgede bırakarak teras yaşamına avantaj sağlanması hedeflenmiştir.

Planlarda mümkün olduğunca net çözümler önerilmiştir. Giriş kotunda ana yaşama mekânı ve mutfak kademeli ve bir hacim olarak ele alınmıştır. Terasa açılan camlı katlanır kapıların toplanmasıyla iç mekânın tamamen dış mekanla bütünleşebilme potansiyeli vardır. Böylece yaşama mekânı kesintisiz bir biçimde terasa, bahçeye ve havuz başına akmakta, bütüncül bir mekân alternatifi sunmaktadır. İzmir iklimine ve buna bağlı olarak İzmir yaşam standartlarına çok uygun olan bu kullanım biçimi, yaşama mekânını iç mekândan dış mekâna taşımaktadır.

Projeler