Çamlık Tepesi Kentsel Ve Mimari Tasarım Projesi

Proje adı
:
Çamlık Tepesi Kentsel Ve Mimari Tasarım Projesi
Yer
:
Balıkesir
İşveren
:
Balıkesir Belediyesi
Alan
:
61 ha
Ekip
:
Serdar Uslubaş, Merih Feza Yıldırım, Ramazan Avcı ile birlikte

Izgara bir mekanizmadır…Topolojik, morfolojik ve sosyal farklılıkları grafik karalamalara indirger… (Le Corbusier) Üst ölçek kararlar sosyal, ekonomik, kültürel bağlamda kentin gelişme dinamiklerinin çerçevesini oluşturur. Kent Merkezi mevcut yapısı ile baskı altındadır. Yarışma alanı içinde yalnızca işlevsel gereksinmeleri karşılamak, kente hak ettiği prestiji ve rahatlamayı kazandırmayacak, belki mevcut sorunlara yenilerini ekleyecektir.

Çamlık Tepesi bugün neden kent ile kurduğu ilişkide bir gelişme noktası, bir başlangıç noktası değil de bir tıkanıklık noktasıdır? Sebepleri yalnızca fiziksel donatı yetersizlikleri ile açıklanamaz. Şu bariz bir gerçektir ki Çamlık Tepesi fiziksel ve kavramsal olarak kentten izole olmuştur. Kentin sistemine adapte olamamış, ortasında bulunduğu kentin yabancısı olmuştur.

Tasarım Balıkesir kentinin kent plan modelini yeniden üretir. Alanı çevreleyen yolların referans olduğu ızgara kent ile bağ kurar. Bu grid ve ona ait elemanlar tepenin tüm kapalı ve açık mekanlarını bir bütün olarak yeniden tanımlar. Grid, yeniden kendini türeterek yeni ve çok sayıda odak noktası ve tanımlı alan üretir. Tepenin akıllardaki imajını siler, yeni bir imaj sunar. Artık Balıkesir’in akıllarda kalan bir yüzü vardır.