Bitlis Merkez Hükümet Konağı Binası

Proje adı
:
Bitlis Merkez Hükümet Konağı Binası
Yer
:
Bitlis
İşveren
:
TC. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Alan
:
23950 m2
Ekip
:
Merih Feza Yıldırım, Serdar Uslubaş

İleride şehirler arası yol karakterinden sıyrılarak kent içi ulaşıma hizmet edecek olan ana yoldan içeri çekilerek kazanılmış olan alan, Avlu karakterinde tasarlanmıştır. Yapı bir odak olma iddiasından çok Bitlis kent hayatının, hayatın bir parçası olma niyetindedir. Bitlis kentinde gözlemlenen, mütevazılık ve kendi halindelik projede bu şekilde anlam bulmuştur.

Bu bakış açısıyla avlu, binanın kente yaptığı bir katkı olarak görülebilir. Yapının çevrelediği avlu tümüyle bir iletişim ortamı olarak ele alınmıştır. Avlu, ayrı bloklar olarak tasarlanan Adliye ve Hükümet Konağı bloklarını birleştiren üst kimlikli bir alandır. Geniş bir saçağın altından girilerek ulaşılan avlu, halkın ve personelin günlük faaliyetlerine ev sahipliği yaptığı gibi aynı zamanda da tören alanı olarak tasarlanmıştır.

Halkın yoğun kullanımı göz önünde bulundurularak tasarlanan yapı; Adliye bloğunda zemin+normal kat, Hükümet Binası bloğunda ise zemin ve 3 normal kattan oluşan az katlı bir yapıdır. Algı ve iletişime açık, yönlenme açısından okunaklı bir plan kurgusu benimsenmiştir. Programında belirlenen tüm mekanlara tasarımda eksiksiz olarak yer verilmiş olup, zeminle ilişkili olması beklenen bölümler zemin katlarda konumlandırılmışlardır.